Om deze tocht jaarlijks te kunnen organiseren wordt een beroep op sponsors gedaan. De sponsors van De Herderstocht zijn zeer talrijk, omdat aan alle deelnemers een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Deelname aan de tocht is geheel gratis en de bezoekers kunnen vrijblijvend hun bijdrage in de collectebus doen.

Daarnaast wordt de organisatie van De Herderstocht gesteund door de volgende sponsors uit Bergen op Zoom:

De Gemeente, Bergen op Zoom
Drukkerij Juten,
Den Enghel, De Stoelemat, familie Nuyten
Villa Heidetuin

Met de ontvangen gelden worden de noodzakelijke uitgaven gedaan om de tocht te organiseren.

Aangezien de organisatie uitsluitend gebruik maakt van vrijwilligers gaat de opbrengst van de collecte nagenoeg geheel naar een jaarlijks gekozen goed doel.

Voor nadere informatie over de Herderstocht, de wijze van sponsoring en donatie is er
het secretariaat van De Herderstocht.

Informatie is te verkrijgen bij:
Secretariaat De Herderstocht
Wim Van Loon,

Emailadres Secretaris:  wimboz@home.nl 
Wim Van Loon