Welkom  beste bezoeker,

Ik heet u van harte welkom op de website van De Herderstocht.

Het is mij een genoegen u kennis te laten maken met informatie over De Herderstocht. Onze Herderstocht trekt elk jaar op de avond van 24 december om met vele herders naar de kerststal te gaan. Immers, jaarlijks gaan we om 19.00  uur op kerstavond in de Balsedreef, aan de rand van Bergen op Zoom,  samen met honderden herders op zoek naar de kerststal. Daar ontmoeten zij Maria, Jozef en de pasgeboren Jezus. Tijdens dit samenzijn worden kerstliederen gezongen en hoort u enkele, passende voordrachten. U ervaart dan, dat deelnemen aan De Herderstocht een ingetogen, ervaringsrijke gebeurtenis is, die alle leeftijdsgroepen raakt.

Elk jaar collecteren wij tijdens De Herderstocht voor een goed doel en zo helpen wij anderen die een steuntje goed kunnen gebruiken.Ik hoop dat u na dit bezoek aan onze website zo enthousiast bent geworden, dat ik u als herder op kerstavond mag verwelkomen. Tot 24 december,

Jan van Wijk, voorzitter De Herderstocht.

 

Het Goede Doel: Stichting “Willy Mol”

Ter bevordering van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking
De voorloper van deze stichting was “Stichting Recreatiecentrum het zorgenkind”, opgericht op 4 november 1970. Op 2 juli 2015 zijn de statuten en de tenaamstelling gewijzigd naar de Stichting “Willy Mol “.

Met recht mag gezegd worden dat de heer Mol de “eminence grise” is en zich, vandaag de dag, nog steeds, met hart en ziel, inzet voor mensen met een (verstandelijke) beperking onder het motto: “Ieder mens heeft in onze ogen recht op een zo plezierig mogelijk leven en een zinvol bestaan!”

De Stichting “Willy Mol” ondersteunt activiteiten die een bijdrage leveren om mensen met een verstandelijke beperking een volwaardig leven te bieden, waarin ze op een plezierige wijze in verbinding worden gebracht met elkaar en met anderen in de samenleving, waardoor men samen plezier beleeft en elkaar volledig respecteert.
Activiteiten die we ondersteunen zijn erop gericht dat iedereen gelijke kansen heeft.
Ook moet er een keuzevrijheid, goede hulp en zorg voor iedereen zijn.
Bij alle activiteiten moet worden aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemers en moet er een gevoel van veiligheid en vertrouwen zijn.

De stichting hecht veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar en heeft zich ten doel gesteld om activiteiten ten bate van de doelgroep te ondersteunen om zo een actieve bijdrage te leveren aan een goed en plezierig leven. Men doet dit door gelden of andere activa ter beschikking te stellen. “Alle gelden, schenkingen en donaties komen ten goede aan de mens met een beperking in een “inclusieve samenleving”.

Ze onderhoudt ook een warme band en werkt intensief samen met de KansPlus afdeling Bergen op Zoom.