internetbodeboz_30122012

KERSTMIS 2012

Tekst voordrachten:

Herderstocht 24 december 2012 t.b.v. Helpen Helpt

Lieve jongens en meisjes, beste ouders, opa’s, en oma’s, beste vrienden van de Herderstocht.

Vanavond, in deze nacht, vieren we de geboorte van Jezus .Een mensenkind dat ter wereld kwam in een soort stal zoals we hier zien, Het geeft ons licht in deze donkere dagen, nieuwe hoop voor de toekomst.

Veel ouders zijn dan ook bij de geboorte van hun kindje vol hoop en geloof gericht op die toekomst van hun pasgeborene.
Maar soms wordt die toekomst al vroeg wreed verstoord, als je kind opeens ernstig ziek wordt.
Grote twijfel en wanhoop slaan dan toe. Kan mijn kind, ons kleinkind, mijn broertje of zusje nog beter worden? Waarom moet ons dat overkomen. Een kind zo onschuldig, net begonnen met het leven. Als een bloem die al vroeg in het voorjaar in de knop wordt gebroken.

Dat, jongens en meisjes, beste mensen, overkomt helaas jaarlijks zo’n 500 kinderen en gezinnen wanneer blijkt dat een jong kind, heel jong, soms nog geen jaar oud, kanker blijkt te hebben.

Wij hebben het zelf mee gemaakt zo’n 11 jaar geleden toen ons dochtertje en zusje Anne, 3 jaar oud, werd opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam vanwege een ernstige vorm van kinderkanker. Een maximale genezingskans van 28 % werd gezegd. Je wereld stort in. De grond onder je voeten valt weg en het enige dat je kunt doen is vurig hopen dat de doktoren je kind kunnen genezen. Je leeft tussen hoop en vrees. Mijn vrouw droomde zelfs over de vraag welk jurkje ze Anne zou aandoen in haar kistje. Gelukkig is Anne na een zware operatie helemaal genezen verklaard. Anne is zeker niet de enige die dit overkwam. Je hoeft maar een stap op de afdeling waar de kankerpatiëntjes worden behandeld, te zetten en je ziet dat hier echt gevochten wordt voor de levens van deze jonge kinderen. Kinderen met kale hoofdjes van de chemo-behandeling steunend op een rollator omgeven door allerlei slangen en slangetjes langzaam voortschuifelend, met op hun gezicht de hoop om beter te worden Zo moeten ieder jaar weer honderden jonge kinderen en hun ouders de martelgang maken naar het ziekenhuis, doktoren, verpleegkundigen die er alles aan doen om het leven van een ernstig ziek kind te redden.

Als ouders wil je dan alles doen wat binnen je vermogen ligt om je kind weer beter te maken. Helaas moet je al snel constateren dat je alleen maar lijdzaam kunt afwachten en je lot in handen leggen van een team van zeer bekwame en toegewijde artsen en verpleegkundigen.

Ook grootouders, familie, vrienden, collega’s en buren leven vaak intens mee en willen graag helpen. Tijdens de vele weken dat mijn vrouw en ik dag en nacht bij ons dochtertje doorbrachten in het ziekenhuis, werd ik tijdens een van de vele wandelingen die ik als afleiding maakte door het kinderziekenhuis, getroffen door het woord “mortuarium” op een plattegrond van het ziekenhuis. Een harde confrontatie, inderdaad niet ieder kind verlaat genezen het ziekenhuis. Maar toch worden er gelukkig ook positieve en goede resultaten bereikt. Zo is het percentage kinderen dat inmiddels geneest van leukemie gestegen naar ruim 70 % Dit is te danken aan de inspanningen van de vele veelal jonge vooral vrouwelijke onderzoekers die dag in dag uit op zoek zijn naar oorzaken en behandeling van de sluipmoordenaar die kanker heet.

Maar er is nog zoveel geld nodig, want we zijn er nog lang niet. Ik zei het al niet ieder kind gaat genezen naar huis.
Nog steeds komen kinderen nadat ze voor een ernstige vorm van kanker zijn opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis, nooit meer thuis omdat ze overleden zijn.

Daarom hebben een aantal ouders van patientjes, veelal afkomstig uit Zuid-West-Nederland enkele jaren geleden een Stichting opgericht om extra geld in te zamelen voor onderzoek naar oorzaken en behandeling van kinderkanker. De Stichting Helpen Helpt. Initiatieven vanuit de samenleving om dit extra geld bijeen te brengen worden door onze Stichting gecoördineerd en ondersteund met de bedoeling zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en behandeling. U zult zeggen maar er zijn al zoveel Stichtingen die geld inzamelen voor onderzoek naar kanker, zoals het KWF, KIKA en Villa Joep. Dat is waar. Deze organisaties financieren ontzettend belangrijk en levensreddend werk. Maar het geld wordt door hen vooral ingezet t.b.v. veel voorkomende vormen van kanker. Wij als Stichting Helpen Helpt zetten ons vooral in om minder voorkomende vormen van kinderkanker aan te kunnen pakken.

Met het geld dat wij beschikbaar stellen worden onderzoeken gefinancierd om bij de grotere fondsen aan te tonen dat het zinvol is om meer geld voor vervolgonderzoek beschikbaar te stellen. En dat lukt gelukkig ook.

En ik kan u verzekeren dat ruim 95 % van het geld dat ons geschonken wordt ook daadwerkelijk aan het doel wordt besteed Wij zijn een kleine Stichting zonder beroepspersoneel. De enige kosten die wij maken zijn wat bestuurskosten en eventueel wat reiskosten.

Uw geld wordt dus heel goed besteed. En wij zijn met elke bijdrage blij. De patientjes zullen u dankbaar zijn.
Namens vele kankerpatiëntjes in het Sophia-kinderziekenhuis, heel, heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ik wens u een gelukkig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar. Dank u wel.

Piet v.d. Kieboom, voorzitter van de Stichting Helpen Helpt


Goedenavond.

In deze roerige tijd waarin heel veel mensen niet goed weten wat de toekomst voor ons in petto heeft, is het goed ergens op te vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, moedig de onzekere tijd tegemoet te treden, hopen dat men alles eerlijk en rechtschapen zal uitwerken.  Ja men vraagt ons zelfs om dapper te zijn, lef te hebben.

Bij al deze kwaliteiten die men van ons vraagt schoot mij plots een lied te binnen, niet zomaar een lied, maar een lied dat wel erg bij ons past, bij de stad, bij Bergen op Zoom; Merck toch hoe Sterck
Hierin zingen we: Bergen op Zoom, houdt u vroom en juist dat woordje vroom betekent: dapper, moedig en rechtschapen.
In de 17e eeuw werd dit ook aan de inwoners van de stad gevraagd. Het ging in die tijd ook niet zo geweldig, het leven was geen rozengeur en maneschijn, integendeel het was letterlijk knokken om te overleven.
En ja wij weten dat de toekomst ups en downs kenden, maar dat men er goed aan uit is gekomen.

Dat woordje vroom bleef wat hangen, wij hebben er later andere betekenissen aangeplakt, maar deze hebben de laatste jaren hun glans wel verloren, misschien door verkeerd gebruik van dit woord of omdat we de betekenis vergeten waren.

Met de gedachte aan de herderstocht van vanavond kwamen er andere betekenissen boven drijven. Herders zijn mannen en vrouwen die hun mannetje wel staan. Ze beschermen de kudde tegen gevaren zoals wilde beesten, slecht weer, slechte plekken met weinig voedsel of andere slechte omstandigheden. Ze gaan op zoek naar oplossingen, ze kijken hoe ze het nog veiliger kunnen maken, ze zoeken naar betere plekken, ze zoeken naar voldoende eten, kortom ze wachten niet alleen op de toekomst, ze werken er zelf aan mee. Het woord vroom betekent voor hen: flink (gebouwd), krachtig (van geest en lichaam) en welgemaakt ( er zelf aan gewerkt) en herders moeten zeker ook dapper, moedig en rechtschapen zijn. VROOM dus!!

Misschien moeten wij weer eens nadenken over dat ene zinnetje:
Bergen op Zoom, houdt u vroom!

Dat geldt niet allen voor de inwoners, maar zeker ook voor onze bestuurders.
De toekomst ligt voor ons, maar alleen als we er samen voor willen werken, als we meer willen delen, als we elkaar tot steun willen zijn, kortom als we dapper – moedig – flink en rechtschapen op weg gaan
zal het ons zeker WEER lukken.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2013.

Sjef de Wit


Kerst,

De kerstboom komt in huis te staan gezellig met het gezin versieren. Kerstballen, slingers, alles erop en eraan, om het familiefeest te vieren.

            Maar denk dan ook eens in deze tijd, aan mensen elders die niets hebben te eten.

en dat er elke 6 seconden een baby overlijdt, die dingen mogen we niet vergeten.

                        Ook voor mensen die alle hoop hebben verloren, voor kinderen die in oorlog moeten leven, Werd Jezus in een stal geboren,  om zijn leven voor ons te kunnen geven.

Besef daarom hoe goed wij het hier hebben met elkaar, ook al heb je dan geen miljoen. Vaak kun je evenveel bereiken met een klein gebaar, het zijn de kleine dingen die het doen!  

            Heb jij het straks thuis met je familie weer fijn, denk dan ook eens aan die anderen,             want iedereen kan een kerstengel zijn, besef dat ook jij een stukje van de wereld kan veranderen.

                                    Geschreven en voorgelezen door Mayra Verbeek.

Goede doel 2012

De Ouderstichting Helpen Helpt

Als je kind ernstig ziek is zou je alles willen geven wat in je vermogen ligt om het weer beter te maken. Helaas moet je lijdzaam toezien hoe je kind ziek wordt van de behandeling en afwachten hoe de behandeling uitpakt. Ook de omgeving van kinderen met kanker is vaak enorm gemotiveerd om veel te geven. Vandaar dat wij besloten hebben om een Ouderstichting op te richten om het onderzoek naar kinderkanker in het Kinder Oncologisch Centrum Rotterdam (KOCR) van het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis te steunen.