MARIA

maria%202009

Moeder van een heel gewone jongen, waar nu na bijna 2000 jaar, nog steeds over wordt  gepraat en gezongen, had een missie en die is nog niet klaar.

 Alle mensen waren in zijn ogen gelijk, dat heeft hij altijd en overal verteld, in elke stad, in elk dorp of elke wijk, die boodschap is de wereld rond gesneld.

 Reden om regelmatig stil te staan bij die missie die Hij is begonnen. Al zijn er veel mensen die Hem niet willen verstaan en overal uitvluchten voor hebben verzonnen.

 In voor en tegen, geloof en ongeloof, hoor je verhalen die ons kunnen aanspreken. Daarom zeg ik hier: “Houd je toch niet doof! Laat Hem in jouw hart doorbreken!”

 Als je Hem niet wilt of kunt vertrouwen, dan toch zeker zijn moeder wel. Op haar kun je altijd bouwen, zij is de spil in het grote levensspel.

 Vanuit het oosten of  het westen, vanuit het zuiden of het noorden, al zijn de gebeden in het Latijn, Nederlands of erg apart. Maria aanhoor onze moeilijke of makkelijke woorden en geef ze een plek in je hart.

Kerstmis 2011, voorgelezen door: Pien Huijbregts

 

KERSTMIS 2011

Goedenavond dames, heren, jongens en meisjes. Ik hoorde de voorzitter pas geleden vragen aan een van de andere leden, waar gaat hij het dit jaar over hebben? Er werden toen wel ideeën geopperd, zoals crisis, weerbericht maar ook hoorde ik een ander zeggen: Ik weet het niet. Nou voor mij was het ook lang onzeker. Het weer, hier kunnen we soms beter luisteren naar Piet Paulusma en soms ook maar beter gewoon buiten kijken. Over de crisis wordt al veel te veel gezegd en geschreven. Nee eind november wist ik nog niets, maar mocht ik mee naar een Kerstmarkt in Bonn (Duitsland) en toen ik over die Kerstmarkt slenterde kwam er een vraag in mij naar boven. “Sinds wanneer vieren we Kerst op de manier die wij nu kennen?” Sinds wanneer zetten we die stal en die herders??

Thuis gekomen ben ik een paar dagen later op zoek gegaan naar antwoorden. Allereerst kwam ik wat tegen over Advent, het woord was afgeleid van Adventus (komst) en Advenire (naar toe komen) en Advent betekent dan ook letterlijk: God komt naar ons toe! De eerste zondag van de Advent valt altijd tussen 26 november en 4 december. Ik vond dit een goed begin van mijn zoektocht en dook verder de geschiedenis in.

Voordat de Germanen (die hier woonden) iets wisten van Jezus, vierden ze rond 25 december de Midwinter of Joelfeesten, die duurden 13 dagen en 12 nachten, van 24 december tot 6 januari. Mijn wenkbrauw ging even omhoog en ik las vlug verder. Er waren veel vuren / lichtjes bij en alles werd versierd met groenblijvende takken en twijgen. Er werd niet gewerkt maar gefeest.

Nadat de Romeinen vertrokken waren en nadat we de verhalen over Jezus hadden gehoord, koos men 25 december uit als de dag om te herdenken dat Jezus was geboren. De nachten van het Germaanse Joelfeest werden vervangen door de Kerstkring. Deze Kerstkring begint vanavond en eindigt met Drie Koningen.

We hebben een aantal ‘oude’ zaken behouden. Zo hoort de Kerstboom bij het Germaanse Joelfeest, de kerstboom versieringen zouden verwijzen naar de vruchten waar Adam en Eva van hebben gegeten, alle kaarsjes en lichtjes gaan weer terug maar de vuren en zo ook de kleur rood die we veelvuldig zien. Wit is dan de kleur van de vreugde over de geboorte van Jezus. Één ding hoort ook zeker bij het geboorteverhaal en dat zijn de herders, de apostel Lucas vertelt er al over.

Bergen op Zoom bestaat bijna 800 jaar las ik in de krant, maar ook de kerststal bestaat bijna 800 jaar. Het idee van een kerststal is al ouder dan 800 jaar, maar de indeling zoals wij die nu kennen is door Franciscus van Asissi bijna 800 jaar geleden voor het eerst in Greccio in Italië vorm gegeven. Hij deed dit met levende mensen en dieren. Hij had ook het verhaal gelezen in het Evangelie van Lucas. Lucas vertelt dat Jezus in een Kribbe gelegd wordt omdat er in de herberg geen plaats was.

Ik vond het allemaal heel bijzonder en als ik dan zo om mij heen kijk houden wij samen iets bijzonders in stand. Een feest dat inderdaad al meer dan 2000 jaar oud is, met wel heel bijzonder elementen. Zo stil staan bij het verleden zorgt voor meer begrip van het heden en sterkt mij dat we samen dit feest in stand moeten houden, het is veel te belangrijk om het door het weer of de crisis te laten verjagen, al is het maar 12 nachten per jaar.

Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2012.

Goede doel 2011

  

Overhandiging cheque aan Stichting Tinkerbel

Op woensdag 18 januari 2012 is aan de Stichting Tinkerbel te Bergen op Zoom een bedrag van € 400 overhandigd. Jan van Wijk, voorzitter van De Herderstocht, overhandigt de bijbehorende cheque aan de heer Van Kempen en mevrouw Franken van de Stichting Tinkerbel. Het bedrag is het financieel resultaat van de collecte van 24 december 2011. De dan gehouden Herderstocht is een groot succes. Niet alleen vanwege de 3000 deelnemers, maar ook door de collecte die het nodige opbrengt voor het gekozen goede doel. Met deze € 400 helpt De Herderstocht de Stichting Tinkerbel om dromen van ernstig zieke kinderen werkelijkheid te laten worden.