Op 24 december 2009 zou voor de 28-ste keer de Herderstocht trekken door de bossen van Landgoed Lievensberg te Bergen op Zoom. Door de hevige sneeuwval van de laatste dagen is het niet mogelijk om met duizenden herders op zoek naar de kerststal te gaan. De barre weersomstandigheden hebben de bospaden nagenoeg onbegaanbaar gemaakt.

Het is voor de eerste keer in de lange traditie van de Herderstocht dat de zoektocht naar de kerststal geen doorgang kan vinden. Het dit jaar niet doorgaan van de Herderstocht is voor u en ons een enorme teleurstelling. De intense beleving die steeds van de tocht uitgaat, mag er niet voor dit jaar zijn. Ook is het jammer dat de collecte voor het goede doel een jaar niet plaatsvindt. Voor de organisatie van Kansplus is het dan ook een tegenvaller, dat wij, door de collecte-opbrengst, niet kunnen bijdragen aan hun aankopen van schilder- en tekenmaterialen. Wellicht zijn de weergoden ons in 2010 beter gezind als wij dan op 24 december 2010 onze 28-ste Herderstocht alsnog houden.
Dit jaar dus geen Herderstocht, wel wil ik u fijne dagen en een gezond 2010 toewensen.

Namens de organisatie van de Herderstocht,

Jan van Wijk,
voorzitter.

—2009: geen tocht, wel niet uitgesproken woorden —

 MARIA

maria%202009

Heel lang geleden hier ver vandaan was de wereld een stukje open gegaan. Er was een dochter geboren in een huis en dat werd Maria’s thuis.

Ze groeide op als een normaal kind in een land van zon, zee en wind. Maria hielp in het huishouden waar ze poetste, boodschappen deed en sjouwde.

Zo kwam ze op een dag Jozef tegen en werd ze door zijn aandacht erg verlegen. Hij zag Maria wel zitten als vrouw maar twijfelde erg aan haar trouw.

Ze werd moeder binnen korte tijd maar Jozef wilde haar niet meer kwijt. Samen gingen ze op weg voor de telling en werd er al gedacht aan de voorspelling.
 

In Bethlehem liet het kind zich horen en werd Jezus geboren. In een stal bij de ezel en de os in doeken gewikkeld op het mos.

Maria de jonge moeder was erg blij en zelfs de herders kwamen voorbij. Later volgden de 3 wijzen en moesten Jozef en Maria verder reizen.
 

Ze was een echte moeder voor haar kroost want die gaf ze liefde maar ook troost. Dit deed ze heel haar leven en dat is altijd zo gebleven!!

Kerstmis 2009, voorgelezen door: Emma van Geel (groep 7 Sancta Maria)

KERSTMIS 2009

Toen ik naar de kerststal keek bij mij thuis, dwaalden mijn gedachten ver terug.  Er moeten toen minstens 3 gelukkige mensen in die stal geweest zijn: Jozef, Maria en Jezus.  Maar de realiteit zal er toen ook toe hebben bijgedragen dat Maria zich al snel zorgen ging maken.

  • Hoe moet het nu verder?
  • Wat zal de toekomst brengen?
  • Welke gevaren dreigen er nog?
  • Hoe moeten we hem beschermen?
  • Wat zal Jezus voor beroep hebben?
  • Wordt hij ook timmerman net als zijn vader of zal de engel gelijk krijgen?

Allemaal vragen waar een jonge moeder aan denkt als ze haar zoon in haar armen houdt.   Nee, het was géén zorgeloos bestaan.

Op afbeeldingen zien we Maria nogal eens met een blauwe mantel, waarbij de kleur blauw verwijst naar puur – zuiver – onschuld.   De mantel verwijst echter naar geborgenheid – veiligheid – liefde – warmte.   Ze slaat haar mantel om ons heen om ons te beschermen, om ons haar hulp aan te bieden.  Hulp die we vandaag de dag nog regelmatig nodig hebben.

Het leven gaat niet altijd over rozengeur en maneschijn, maar de werkelijkheid is soms hard – onpersoonlijk – afstandelijk.  We maken ons zorgen over de toekomst.

Heel veel mensen ondervinden dit aan den lijven en vragen Maria om steun.   Vaak komt de familieband of andere persoonlijke band om de hoek kijken en zien we nogal wat mensen, die zich wegcijferen voor anderen.  We zien familieleden die hun chronisch zieke vader of moeder, dochter of zoon bij staan in alle moeilijke periodes van het leven.  We zien ouders en kinderen die zorgdragen voor een gehandicapt familielid.

We horen verhalen over hulpbehoevenden die uiteindelijk terecht kunnen bij hun buren of bij kennissen.  Kortom we praten over MANTELZORG.

In Nederland zijn er een kleine 4 miljoen mensen bezig met de mantelzorg.

Ongeveer 1 miljoen doen dat bijna dag en nacht. Alle mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend, al is het niet altijd gemakkelijk om de zorg te combineren met je betaalde baan. Jaarlijks is er zelfs in november de Dag van de Mantelzorg om al die mensen een hart onder de riem te steken.   Maria wil dit uitdragen, zij wil onze moeder zijn, zij wil ons beschermen.

Volgend jaar (2010) zal dit ook het thema zijn van de Maria Ommegang:

Maria, mantel der liefde.

Mogen wij voor elkaar klaar staan, elkaar helpen waar nodig en samen proberen de toekomst mooier – beter – veiliger – liefdevoller te maken.

Ik wens u allen een Zalig en liefdevol kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Sjef de Wit

Goede doel 2009

Het goede doel van 2009 is KansPlus te Bergen op Zoom

De Herderstocht houdt dit jaar op kerstavond de collecte voor KansPlus.  KansPlus is een belangennetwerk van verstandelijk gehandicapten en is in heel Nederland actief met bijna honderd afdelingen. De vereniging stelt zich tot doel de belangen van ouders, verzorgers, broers en zussen van de verstandelijk gehandicapten te behartigen en op te komen voor de belangen van de verstandelijk gehandicapten zelf.

Het goede doel van de Herderstocht van 2009 is dan ook KansPlus, afdeling Bergen op Zoom. Deze organisatie, voorheen VOGG, heeft dit jaar een bijzonder jubileum vanwege het vijftigjarig bestaan. De collecte tijdens de Herderstocht is specifiek voor de aanschaf van materiaal voor de teken-en schilderclub van de verstandelijk gehandicapten.


Voor meer informatie van KansPlus is er hun website www.kansplusboz.nl
De organisatie van de Herderstocht hoopt op een goede collecte voor dit bijzonder goed doel, waardoor wij een minder bedeelde groep mensen meer kleur aan hun leven kunnen geven.

KansPlus is in Bergen op Zoom gevestigd in “de Uithof” aan de Bernadettestraat 4a.

Jan van Wijk,
voorzitter Herderstocht

Op vrijdag 14 januari 2011 brengt een delegatie van de Herderstocht een bezoek aan de gehandicapten van Kansplus in de Bernadettestraat te Bergen op Zoom. Tijdens de wekelijkse soosavond overhandigt Herderstochtvoorzitter Jan van Wijk een cheque ter waarde van € 310 aan de leiding van Kansplus. Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van
teken- en schildermateriaal voor de minder-valide bezoekers.