IK – WIJ

Dagenlang gezelligheid
Mijn gedachten raken soms zoek
Ik ga maar gouw iets anders doen
Ik slaap maar even of lees een boek.

Ik denk aan alle Kerst inkopen
Kijk wat er op de tafel staat.
Dan gaan mijn gedachten open:
Hoe leven de mensen nu op straat?

Ik pak een kaarsje en steek het aan
Ik denk aan iedereen,
ben met Kerst erg begaan,
met ieder die eenzaam is of helemaal alleen.

Prachtig straalt de kerstster boven op de boom
brengt licht en warmte om ons heen
ik wens ieder een fijne kerstdroom
samen en zeker niet alleen!

Ik staar naar de kalender,
naar het einde van het jaar.
Kijk uit naar het vuurwerk van 31 december
Dat brengt gezelligheid, dat is zonneklaar.

Binnenkort het nieuwe jaar
Ik begin met een schone lei
Veranderingen komen niet vanzelf
Een betere wereld?

  Die maken Wij.

Gedicht door Noor(tje) Huybregts voorgelezen…


Ik zal de wildernis tot een rietpoel van water maken, en het waterloze land tot waterbronnen.

De laatste maanden probeerde ik regelmatig wat vertelstof te vinden. Ongeveer vijf weken geleden was het nogal ontstuimig weer met regen en wind; echt Sinterklaasweer, en op televisie hoorden we het nieuws over een cycloon met veel wateroverlast. Ik had mijn onderwerp: water.

De laatste week van november heb ik toen gebruikt om allerlei zaken op te schrijven die mij te binnen schoten “met betrekking tot water”. H²Ο – oceaan – zee – rivier – wolk – neerslag – regen – ijs – hagel – mist. Op school behandelde ik de les over “het Deltaplan” en dus kwamen er ook woorden als: dreiging – gevaar – zout – zoet – braakwater naar boven. Bij de natuurkundeles hadden we het over oppervlaktewateren – leidingwater. Ook nog eens even gegoogled en daar vond ik nog schrikbarende zaken:

  • Anno 2007 hebben 1.1 miljard mensen geen schoon water.
  • Anno 2007 hebben 2.4 miljard mensen water tekort om een gezond leven te leiden.
  • Anno 2007 gaan er elke dag honderden mensen dood door gebrek aan water.

Bij ons gaat het ook niet overal prima: Nederland heeft op basis van het bevolkingsaantal het grootste waternetwerk ter wereld, maar duizenden gezinnen hebben waterleidingen van lood, een reële kans op loodvergiftiging is dus mogelijk.

In de afgelopen maand december 2007 hebben heel wat landen, zoals ik weet: Nederland, België radio dj’s zichzelf opgesloten in een glazenhuis om geld te laten verzamelen in opdracht van Het Rode Kruis, met als thema “drinkbaar water” voor de derde wereld.

België en Nederland tezamen hebben hiervoor meer dan 4,5 miljoen euro verzameld, wat op zich heel prachtig is.

Water is bron van leven, als je de titel leest, zo belangrijk dat een wildernis tot een rietpoel van water gemaakt werd, zuiverend door het riet. Water is voor ons “heel normaal en vanzelfsprekend”, omdat wij het in een enorme hoeveelheid zomaar krijgen, we kunnen indachtig blijven dat water eerst gezuiverd moet worden om het drinkbaar te hebben, daarom moeten we zuinig met drinkbaar water omspringen, want het komt overvloedig uit de kraan.

Ander water wordt gebruikt voor de akkers, en vind zijn weg terug naar de zee. Dat is een ecologische noodzaak voor het vruchtbare Nederlandse grond. Water zorgt dat we goed kunnen leven, water is leven. Water geeft een schatbare waarde voor het onderwijs in de derde wereld. Water verbindt alles wat leeft, mens, dier en plant. Water kost energie om het te verkrijgen, het geeft energie om te leven. Water geeft telkens opnieuw leven en nieuw leven, zonder water, is er geen leven mogelijk. Het is een bron van waaruit je verder kunt leven, waaruit je kunt putten. Water waaruit je je leven een positieve drive kunt geven. Water gebruiken we om te dopen, doopwater. Water zuivert ons, het is als een warm bad. Warm water is zalig om in onder te dompelen.

Wat heeft dat nu met kerst te maken? zie ik u denken, meer dan ik in eerste instantie dacht. De geboorte van het Kerstkind hadden en hebben we nodig om goed te kunnen functioneren, Jezus Christus, genaamd, bracht mensen samen om te denken over het nut van het leven. Zijn komst was “als een warm bad”, als een bron van leven. Jezus bracht liefde en warmte, het was goed nieuws voor de mens, de geboorte van dit kind, hij geeft ons voortdurend energie die we kunnen koesteren maar ook kunnen delen. Zijn komst was zeker de moeite waard, het wachten en het zoeken meer dan waard.

Ik wens u allen een “gezegend Kerstfeest”! Ik wens u allen een gezond nieuwe jaar 2008!

Uitgesproken overwegingen van de 26ste Herderstocht van 24 december 2007 Sjef de Wit

 

Goede doel 2007

Verenigingsleven tanteLouise

Stichting tanteLouise biedt thuiszorg en wonen met zorg in zorgcentra en verpleeghuizen in de drie West-Brabantse gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.

Professionele zorg met gevoel, dat is tanteLouise ten voeten uit.

“want wonen bij tanteLouise is meer dan een dak boven het hoofd”
Goede verzorging, met medische ondersteuning en verse maaltijden, afgewisseld met fruit en op ‘z’n tijd een vers kopje koffie.

Wat dacht u van het bruisende verenigingsleven binnen de stichting?

tanteLouise’s verenigingsleven, actief en toch ontspannen

Het verenigingsleven vormt een belangrijk onderdeel van het wonen en leven binnen tanteLouise. Want al behoort het merendeel van onze bewoners tot de seniorengroep, dat wil zeker niet zeggen dat men stil in een hoekje gaat zitten en niets meer in het dagdagelijkse doet. Sterker nog, de moderne ouderen weten niet eens wat geraniums zijn en wil er zeker niet achter zitten.

Zelf bepalen

Het verenigingsleven zorgt ervoor dat bewoners deel kunnen nemen aan een groot aantal activiteiten.  Op termijn kunnen ook andere mensen zich in lidmaatschap verbinden om deel te nemen aan de uitgebreide activiteiten die de club organiseert.

Programma per locatie

Het programma van het verenigingsleven verschilt per locatie en kan regelmatig veranderen. Want als er een vraag is, dan wil tanteLouise die graag zo snel mogelijk beantwoorden.  Andersom geldt ook dat als er geen belangstelling is voor de club, dan stopt tanteLouise daarmee.
In ieder zorgcentrum of verpleeghuis van tanteLouise kunt u terecht bij de coaches dagbesteding voor het programma en de betreffende locaties.

De verenigingen

Binnen het verenigingsleven zijn een aantal verenigingen actief, een opsomming:

  • Vereniging Ontspan & Gezelligheid.
  • Vereniging Spel & Beweging.
  • Vereniging Cultuur & Levensbeschouwing.
  • Vereniging Muziek.
  • Vereniging Culinair (professioneel koken).
  • Vereniging Creatief & Ambachtelijk

Al deze verenigingen organiseren clubs, cursussen en workshops binnen de diverse locaties van tanteLouise. Ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied.
Ontspanning & gezelligheid wordt per regio georganiseerd, de andere verenigingen werken voor het totale aanbod van tanteLouise.

De Herderstocht

De collecte die De Herderstocht voor dit jaar kan collecteren, zal voor de vereniging “Ontspanning & Gezelligheid” binnen verpleeghuis ABG, besteedt worden, voor het besteden van aangepast spelmateriaal, dat specifiek geschikt is voor onze bewonersgroep.

Voor het initiatief dat De Herderstocht voor Verenigingsleven Actief en toch ontspannen van tanteLouise stellen wij zeer van harte. Wij bedanken heel graag de vele vrijwilligers voor De Herderstocht.

Jan de Koster,
Servicemanager Ontspanning, divisie Intramuraal.
Adres Stichting tanteLouise
Zuid Oostsingel 35
4611 BC Bergen op Zoom
telefoon: 0164 28 88 31